Kara Ambulans Hizmetleri

Acil yardım (kırmızı şerit) ve hasta nakil (mavi şerit) ambulansı olarak iki tiptir.

Acil Yardım Ambulansları; yoğun bakım transferleri ve ilk müdahaleye yönelik tıbbi cihazlar içermektedir. Acil Yardım Ambulanslarında Doktor veya paramedik, acil tıp teknisyeni ve sürücüden oluşan 3 kişilik bir ekip bulunmaktadır.

Bu ambulanslarda temel olarak monitör, defibrilatör, transport ventilatör, pulse oksimetre, infüzyon pump ve tüm acil müdahalelerde gerekli tıbbi malzeme , ilaçlar ile Sağlık Bakanlığının 07.12.2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği”nde belirtilen tıbbi cihaz ve diğer malzemeler bulunmaktadır.

Hasta Nakil Ambulansları; durumu stabil olan hastaların hastane- ev veya ev- hastane transferlerinde daha çok kullanılmaktadır. Acil tıp teknisyeni ve ambulans sürücüsü olarak iki personel nakil ambulanslarda görev yapmaktadır. Hasta nakil ambulanslarında; otomatik eksternal defibrilatör dediğimiz acil durumlarda doktor olmadan sağlık personeli aracılığı ile kalp defibrilasyonu yapan alet ve transport ventilatör ve Sağlık Bakanlığının 07.12.2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği”nde belirtilen tıbbi cihaz ve diğer malzemeler ve ilaçlar da bulunmaktadır.

Acil yardım ve nakil ambulanslarında transferden önce hastayı takip eden doktor veya klinik ile görüşülerek gerekli tıbbi donanım ve medikal ekip hastanın klinik durumuna göre yeniden planlanmaktadır.

Ambulanslarımız teknik anlamda son teknolojiyi takip eden mobil haberleşme sistemleri telsiz ve araç takip sistemleri ile yurtiçi ve yurtdışı noktalarda alarm merkezimiz ile irtibat halindedir.

Kara ambulansları TSE EN 1789-EK C standartlarına uygundur. Yine bu standartlara uygun Digital klima,bağımsız ısıtıcı bulunmaktadır. Mevsimsel lastik değişimleri ve araç teknik bakımları düzenli olarak filo sorumluları tarafından kontrol edilmektedir. Ambulanslarımızda tıbbi donanım ve ilaçlarla ilgili detaylı bilgi Sağlık Bakanlığının 07.12.2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği Ek 3 ‘de yer almaktadır.

Ambulans Görsellerimiz

.

Dolunay Ambulans7/24 kesintisiz özel ambulans hizmeti sunmaktadır.

SAĞLIK TURZİMİ

Dolunay Kara ve Hava Ambulans olarak Sağlık Turizmi ile en büyük hedefimiz deneyimlerimizi ve imkanlarımızı tüm ülkelerin vatandaşları ile buluşturmak. Bu hizmet sayesinde ülkemizin ekonomisine katkı sağlarken, tüm imkanlarımızla sağlık ihtiyaçlarını karşılamak en önemli görevimizdir.

TIBBİ DONANIMLAR

AMBULANSTA BULUNDURULACAK ASGARİ TIBBİ CİHAZ, ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMELERİN NİTELİK VE MİKTARLARI HAVA VE DENİZ AMBULANSI OLARAK KULLANILACAK TAŞITLARDA BULUNDURULACAK ASGARİ TIBBİ CİHAZ, ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMELERİN NİTELİK VE MİKTARLARI

Diğer Hizmetlerimiz

Hava Ambulans Hizmetleri

Tam donanımlı jet motorlu ambulans uçak ile yurtiçi ve yurtdışı hizmet vermektedir. Transfer sırasında 1 doktor ve 1 acil tıp teknisyeni veya paramedik görev yapmaktadır. Uygun koşullarda 1 refakatçı ambulans uçağa …

Ambulans Kiralama Hizmetleri ve Acil Sağlık Hizmetleri

Sağlık personelli veya personelsiz olarak kiralık ambulans sağlamaktadır. Ambulanslar koşullara göre 4*4 veya 4*2 özelliklerindedir. – Alışveriş Merkezleri (AVM)…

Organ Nakli

Acil yarOrgan nakli, ameliyat süresinin hassasiyetinden dolayı zamanla yarıştır. Vericiden alınan organ en kısa zamanda soğuk ve steril ortamda alıcıya ulaşmak zorundadır.